Имплантите като заместване на липсващ зъб

Кога да заведем детето на зъболекар?
март 14, 2019
юли 5, 2022

Имплантите като заместване на липсващ зъб

Имплантът е най-удачният вариант за възстановяване на липсващ зъб, тъй като е специално създаден да поеме изцяло функцията на зъба. Той всъщност наподобява корена на зъба, както по форма, така и по функция, защото предава дъвкателното налягане към костта /както корена на зъба/.

„Дали няма да го отхвърли организма?”

Имплантите се изработват от титан, който в годините се е доказал като най-добрия материал за иплантиране в костта – не предизвиква реакция на отхвърляне и добре се интегрира в костта. В последните няколко години се появиха и импланти от циркониев оксид, но с оглед на краткото им използване все още няма достатъчно данни от изследвания. Отхвърлянето на импланта може да се дължи, както на грешки при процедурата на поставяне, така и на грешки при следоперативните грижи и по-нататъшната поддръжка на хигиената около него.

„Когато липсват повече зъби може ли да се въстановят с импланти?”

Когато липсва повече от един зъб е нужно да се поставят повече импланти – според последните изследвания всеки липсващ корен трябва да бъде възстановен от един имплант т.е. ако липсва многокоренов зъб на негово място се поставят поне два импланта. Ако липсват всички зъби от една челюст може да се възстановят чрез поставяне на 10-14 импланта и поставяне на мост или корони върху тях. Също така е възможно да се поставят няколко импланта, които да стабилизират поставената подвижна протеза.

„Болезнена ли е процедурата?”

Категорично не! Поставянето на кореновата част на имланта се извършва под местна упойка, а останалите части се поставят над тъканите. В общия случай процедурата е толкова травматична, колкото и ваденето на един зъб и след нея не се очакват болки, подуване или други усложнения. Разбира се всеки човек е различен и затова са възможни различни реакции.

„Във всички случаи ли може да се постави имплант?”

Почти, както за всяко лечение има и противопоказания – най-вече при наличие на някои общи заболявания, но най-вече при липса на достатъчно кост, в която да се поставят имплантите. В повечето случаи могат да се направят допълнителни процедури за увеличаване на костта.

„Как да остане имплантът за цял живот?”

Разковничето е в редовната поддръжка /както и при една кола/ – добрата ежедневна хигиена около импланта и редовните посещения при зъболекар на всеки 4 месеца.